EKOTURİZM ve
Sürdürülebilir Turizm Derneği
 

 
  Ana Sayfa
  Ekoturizm Nedir?
  Ekoturizm & Sürdürülebilir
  Turizm Derneği
  Projelerimiz
  Linkler
  English
 

 
Adres: Ebe Hanım Sokak
Nr: 8 Bodrum Kat Gümüşsuyu 34437 İstanbul

Tel:   
0212 249 48 17 /19
Faks:
0212 292 08 78

info@ekoturizmdernegi.org
Derneğe Üyelik

 

 
  Derneğe
üyelik
   
  Derneğe
bağış
   
   
DERNEĞE ÜYELİK İÇİN:


Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm Derneği’ne üyelik koşullarını belirleyen tüzük maddeleri aşağıdadır. Bu koşulları yerine getiren ve derneğin amaçları doğrultusunda çalışmaya hazır olan herkes derneğe üye olabilir.
Derneğe üyelik için giriş aidatı, 2007 yılı için 50 YTL’dir. Bu bedelin, dernek kasasına nakit olarak ödenmesi ve üyelik formunun doldurulmasıyla üyelik kaydı gerçekleşir. Tüzükte belirtilen şartları yerine getiren üyeler, diledikleri sürece üyeliklerini sürdürürler. Üyelik şartlarını yerine getirmeyen üyelerin kaydı, yönetim kurulu kararıyla silinir. Derneğin faaliyetlerini verimli olarak sürdürebilmesi için, tüm üyelerin dernek faaliyetlerine ve çağrılı oldukları toplantılara katılmaları gereklidir ve beklenmektedir.

Üyelik bildirimi için üyelik formunu doldurarak derneğe yollayabilirsiniz.

Üyelikle ilgili tüzük maddeleri:
Madde: 3
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
Madde: 4
Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde: 5
Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Not:Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      

 

 
Ana sayfa Ekoturizm nedir? Projelerimiz Linkler
 

Tüm hakları Ekoturizm Derneğine aittir. Kopyalanamaz. 2007
Hazırlayan: Gururajans